Andere initiatieven

graphic poem

Hugues C. Pernath’s Exodus. Geïllustreerd door Lies Van Gasse.
Gent: Poëziecentrum, 2016.
64 pp. | Paperback
ISBN 978 90 5655 066 0 19,95 euro

te bestellen bij het Poëziecentrum

Hugues C. Pernath’s Exodus. Geïllustreerd door Lies Van Gasse

In 1970 schrijft Hugues C. Pernath de cyclus Exodus, die hij opdraagt aan Myra Vecht, zijn tweede vrouw. In deze gedichten wandelt Pernath door het grauwe landschap van herinneringen aan een bezoek aan Auschwitz, en een net zo donkere kindertijd.
Bijna 60 jaar later gaat multitalent Lies Van Gasse in een grafische dialoog met deze nog steeds tot de verbeelding sprekende teksten. In de graphic poem die hiervan het resultaat is, visualiseert ze de zwaarmoedige verbeeldingskracht van deze verzen en gaat ze op zoek naar linken met de dag van vandaag: volksverhuizingen, vluchtelingenkampen, maar ook de zo herkenbare verlatenheid van het individu in een grootstad. Zo toont ze Pernath als een veelzijdige stem, die ook vandaag nog steeds gelezen en herlezen mag worden.

Lies Van Gasse is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze profileert zich graag met mengvormen van poëzie en beeld. Zo verraste ze het poëziepubliek met de graphic poems Sylvia, Waterdicht en Zand op een Zeebed. Met Peter Theunynck publiceerde ze de graphic novel Nel, een zot geweld.

De publicatie werd ingeleid door en is opgedragen aan Joris Gerits (1943-2016). 

Een uitgave van het Poëziecentrum in samenwerking met het Hugues C. Pernath-Fonds en met de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De publicatie werd voorgesteld in het Letterenhuis op 22 oktober 2016.

verslagboek

‘Jarig in mijn schitterend woord’. Opstellen over Hugues C. Pernath
Y. T’Sjoen, E. van Damme en L. Custers (red.).
Gent: Academia Press, 2012, 159 p., ill.
ISBN 978 90 3822 029 1
29,99 euro

te bestellen bij Academia Press

‘Jarig in mijn schitterend woord’

Bij Academia Press verscheen het verslagboek van het colloquium ‘Jarig in mijn schitterend woord’ naar aanleiding van het tachtigste geboortejaar van de dichter (Letterenhuis, 27 april 2011).

Inhoud
— Geïllustreerde gedichten of geannoteerde plastische indrukken? Parafernalia / Henri-Floris Jespers
— ‘Geen licht dat moeder heette’. Moeder en zoon in de poëzie van H.C. Pernath / Joris Gerits
— ’Treursoldaat’. Soldatenbrieven van Hugues C. Pernath en Paul Snoek, een halve eeuw later / Dirk de Geest
— ‘Liever een dweper dan een onverschillige’. Pernath als 68-er / Geert Buelens
— Poëtisch protest in de Vlaamse sixties. Hugues C. Pernaths engagement in ‘Index-gedicht 42-44’ op de Anti Censuur Protest Read In (1968) / Linde de Potter
— ‘Adem die kreet moest worden’. Oorlog en trauma in de poëzie van Hugues C. Pernath / Lynn Custers
— ‘Een grote, onverklaarbare ode aan de Mens, de myte en het onmogelijke’. Kunstnotities van Hugues C. Pernath in 'Het Geestesleven' van Vooruit (augustus 1957-oktober 1960)’ / Yves T’Sjoen
— De kritieken van Hugues C. Pernath in ‘Het Geestesleven’ / Els van Damme


colloquium

27 april 2011
Antwerpen, Letterenhuis

‘Jarig in mijn schitterend woord’

Het H.C. Pernathfonds en het Letterenhuis organiseerden op 27 april 2011 het colloquium ‘Jarig in mijn schitterend woord’ naar aanleiding van het tachtigste geboortejaar van de dichter (°15 augustus 1931).
Programma van het colloquium in het Letterenhuis:
— Verwelkoming door Leen van Dijck
— ‘Een grote, onverklaarbare ode aan de Mens, de myte en het onmogelijke". Kunstnotities van Hugues C. Pernath in 'Het Geestesleven' van Vooruit (november 1957-oktober 1960)’. Lezing door Yves T’Sjoen
— ‘Geen licht dat moeder heette’. Moeder en zoon in de poëzie van H.C. Pernath. Lezing door Joris Gerits
— ‘Geïllustreerde gedichten en geannoteerde plastische indrukken van H.C. Pernath’. Lezing door Henri-Floris Jespers
— Koffiepauze
— ‘Treursoldaat’. Soldatenbrieven van H.C. Pernath en Paul Snoek. Lezing door Dirk de Geest
— ‘H.C. Pernath en Mei ’68’. Lezing door Geert Buelens
— Ruth Joos interviewt Walter van den Broeck en Henri-Floris Jespers over de dichter Hugues Pernath en de man Hugo Wouters
— Receptie

Verzameld werk

Hugues C. Pernath. Gedichten. Tekstkritische leeseditie door Joris Gerits, Marleen Smeyers en Yves T'Sjoen. Met een nawoord van Joris Gerits.
Tielt: Atlas/Lannoo, 2005 — 584 p., ill.
ISBN 90 774 4171 9
22,50 euro

bestellen

Hugues C. Pernath. Gedichten

Dertig jaar na de dood van Hugues C. Pernath (1931-1975) verschijnt bij uitgeverij Atlas/Lannoo “Hugues C. Pernath. Gedichten”.

De wetenschappelijk onderbouwde leeseditie van de gedichten van Pernath brengt al zijn poëzie samen: gebundeld en ongebundeld werk, aangevuld met een aantal kunstwerken. Joris Gerits, Marleen Smeyers en Yves T'Sjoen zorgden in samenwerking met het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie voor de redactie van de tekst.
Het Hugues C. Pernath-Fonds verleende zijn financiële steun aan de uitgave ervan.

Inhoud:
— Gebundeld werk: Instrumentarium voor een winter. Gedichten 1955-1960; Mijn gegeven woord. Gedichten; Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973
— Verspreid gepubliceerde gedichten in Het Cahier van de Nevelvlek (1953-1954), Gard Sivik (1955-1958), De Kunst-Merediaan (1955), Taptoe (1955), Soldatenbrieven (1961), Tabula (1963), Het Nieuw Tweemaandelijks Tijdschrift (1964-1965), Jorn (1972), Nykta: 5 nachtridders / Nykta: 5 poètes et la nuit (1975), Aan Maurice Gilliams (1975)
— Ongepubliceerde gedichten: Landschappen I, Landschappen II, Alfabet, Auschwitzgedichten
— Plastisch werk en gedichten bij plastisch werk: (gepubliceerd) En tussen de vertrapte bloemen die korte zomer; (ongepubliceerd) Landschappen I, Landschappen II, Gedichten bij tekeningen Letterenhuis
— Nawoord door Joris Gerits
— Verantwoording door Yves T'Sjoen, Marleen Smeyers en Joris Gerits
— Aantekeningen bij de gedichten
— Bibliografie
— Registers op titels en op beginregels