Over deze website 

Deze website biedt informatie over de werking van het Hugues C. Pernath-Fonds vzw, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, NN. 429.077.421.

Indien u informatie van deze website wil overnemen, verzoeken wij u contact op te nemen langs het contactformulier.

Langs dat formulier vernemen wij graag ook uw vragen, opmerkingen en suggesties.

© 2016 | Hugues C. Pernath-Fonds vzw

Opgedragen aan Joris Gerits (1943-2016)

Privacy en aanprakelijkheid Het Hugues C. Pernath-Fonds gebruikt de gegevens die u langs de website www.pernathfonds.be verstrekt enkel voor intern gebruik en/of om u op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten van de vereniging. U kunt te allen tijde uw recht uitoefenen van inzage en verbetering van de gegevens conform de wet van 8 december 1992. Het Hugues C. Pernath-Fonds probeert de inhoud van zijn website actueel, toegankelijk, correct en compleet te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is.
Het Hugues C. Pernath-Fonds kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor die mogelijke fouten of onnauwkeurigheden, noch voor enig ongemak of enige schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende informatie.
Het Hugues C. Pernath-Fonds kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de websites en/of webpagina's waarnaar op de Hugues C. Pernath-Fonds-website wordt verwezen en die door derden worden onderhouden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen langs het contactformulier.

built with blocs

ontwerp