Contact

Hugues C. Pernath, ca. 1965.
Foto Jean Jacquet.
(Collectie Letterenhuis)

Hugues C. Pernath-Fonds vzw
Minderbroedersstraat 22
2000 Antwerpen

info@pernathfonds.be

Indien u een geschikt onderkomen zoekt voor documenten van en over Hugues C. Pernath, kunt u contact opnemen met het Letterenhuis (letterenhuis@stad.antwerpen.be) of een bericht laten langs het contactformulier.

Langs hetzelfde formulier ontvangen we ook graag uw opmerkingen en aanvullingen bij deze website.
info@letterenhuis.be

contact- en bestelformulier

bestelt

en schrijft het totaalbedrag over op rekeningnummer BE55 4099 5363 6144 KREDBEBB t.n.v. het Hugues C. Pernath-Fonds, graag met vermelding “bestelling website”.

bezorging