Hugues C. Pernath, januari 1966. Foto: Jos Polak.
(Collectie Letterenhuis)

Handelsedities

— Het uur Marat. Antwerpen: Ontwikkeling, 1958.
 De adem ik. Antwerpen: Ontwikkeling, 1959.
— Het masker man. Amsterdam: De Bezige Bij, 1960.
— Instrumentarium voor een winter. Gedichten 1955-1960. Amsterdam: De Bezige Bij, 1963.
— Mijn gegeven woord. Gedichten. Amsterdam: De Bezige Bij, 1966.
— Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973. Antwerpen: Pink Editions & Productions, 1973.

meer…

Postume uitgaven

— Nagelaten gedichten. Antwerpen: Pink Editions & Productions, 1976.
— Verzameld werk. Bezorgd door Henri-Floris Jespers. Antwerpen: Pink Editions & Productions, 1980.

meer…

Bibliofiele edities

— Hedendaags: galerij Drieghe te Wetteren, 9 feb. 1963 / Ivo Michiels & Hugues C. Pernath. S.l.: s.n., 1963.
— De acht hoofdzonden / Hugues C. Pernath & Vic Gentils. Schoten: Drukkerij Paeshuys, 1970.
— Exodus: vijf gedichten / Huges C. Pernath & Guy Vandenbranden. Antwerpen: privé-uitgave, 1970.
— Nykta: 5 nachtridders / Nykta: 5 poètes et la nuit / Huges C. Pernath, André Goezu, Roger Caillois, Claire Luffay, Dominique Autié, Peter Handke & François Rivière. Parijs: Editions d’Art-Agori, 1975.
— Aan Maurice Gilliams. Samengesteld door de Pink Poets. Antwerpen: Pink Editions & Productions, (najaar) 1975.

meer…

Andere uitgaven (poëzie)

Stem en tegenstem. Bloemlezing. Gekozen en van een nawoord voorzien door Joris Gerits. Kritak Klassiek 7. Leuven: Kritak, 1987.
Bloemlezing uit de poëzie van Hugues C. Pernath. Samengesteld door Dirk De Geest & Patrick Peeters. Dichters van nu 5. Gent: Poëziecentrum, 1995.
Hugues C. Pernath. Gedichten. Tielt: Lannoo/Atlas, 2005.

meer…

Verspreid gepubliceerde gedichten

O.a. in:
— Het Cahier van de Nevelvlek (1953-1954)
— Gard Sivik (1955-1958)
— De Kunst-Merediaan (1955)
— Taptoe (1955)
— Soldatenbrieven (1961)
— Tabula (1963)
— Het Nieuw Tweemaandelijks Tijdschrift (1964-1965)

meer…

Ongepubliceerde gedichten

— Landschappen I

— Landschappen II

— Alfabet

— Auschwitzgedichten

meer…

Plastisch werk en gedichten bij plastisch werk

Gepubliceerd
En tussen de vertrapte bloemen die korte zomer
Ongepubliceerd
— Landschappen I
— Landschappen II
— Gedichten bij tekeningen Letterenhuis

meer…